برچسب: نوروز در روستا

0

نوروز در روستاهای آذربایجان شرقی

سال نو و عید نوروز در آذربایجان خوانندگان عزیز توجه داشته باشند که مطالب ارائه شده در اینجا آداب و رسوم مربوط منطقه آذربایجان به طور اعم می باشد هم اینکه احتمال دارد بعضی...

0

نوروز در روستای اولی / کلیبر

هنوز آن صفا وسادگی خود را حفظ کرده همه ساله اهالی روستا قبل ازتحویل سال نو لباسهای نوومعطربه تن کرده ودرمسجد روستا گرد هم می آیند وبه خواندن دعا ونمازمی پردازند وبا تحویل سال...