برچسب: مقبره سيده نرگس خاتون ليوارجان

0

مقبره سيده نرگس خاتون / ليوارجان

در ليوارجان مقبره ای موسوم به سيده نرگس خاتون وجود دارد بنابر اظهار اهالی و ريش سفيدان روستا اين بنا در اصل امامزاده‌ای بوده كه در بين عوام به مؤذن امامزاده سيد اسماعيل زاويه...