برچسب: محرم در روستا

0

محرم در روستای اسبفروشان / سراب

ماه محرم در روستا حال هوای خودش را دارد اهالی روستا از همان روز اول به هیئت ها می روند و در آنجا به سینه زنی و زنجیرنی می پردازنند ، در روستا که...

0

محرم در روستای اسفستان / سراب

محرم در اسفستان حسين(ع) براي بشريت درس فراموش شدني ياد داد.اگر ما شيعه ها از اين واقعه عظيم درس و عبرت بگيريم هيچ موقع دچار انحراف نخواهيم شد.خدا نكند عزادار امام حسين باشيم ولي...