برچسب: ضرب المثلهای روستایی

0

ضرب المثلهای آذري

ضرب المثلهای آذري ۱-آچیلمامیش سفره نین ،بیر عیبی اولسا ؛آچیلانین،مین عیبی وار. (اگر سفره گسترده نشد یک عیب (گسترده نشدن را)داشته باشد سفرۀ گسترده هزارعیب دارد) << مهمانی یا هرکاری اگر به شایستگی انجام...

0

ضرب المثلهاي روستای قاضي جهان / آذرشهر

مثل های رایج قاضی جهان (آتا بابا سوزلری) ضرب المثلهای رایج در یک منطقه نشان از سیر تغییر و تحولات اجتماعی و رویدادهایی است که در اثر گذشت زمان دهان به دهان و سینه...

0

ضرب المثلهای روستای بنیس / شبستر

اوشاقا ددیلر دانوش ددی جاموش ددیلر قشح دانوش ددی یکه جاموش ×××××××××××× کاسیب گئیسه دییه رلر هاردان تاپدین ، دولتدی گئیسه دییه رلر مبارکدیر کاسیب اوشاغی گؤرمه میش بالاسی اولمویاسان آج قارین ، آجی...