برچسب: روستاي قاضي جهان

0

ازدواج در روستاي قاضي جهان / آذرشهر

مراسم خواستگاری و ازدواج در قدیم آنچه از طریق بزرگان و ریش سفیدان از وضعیت ازدواج جوانان قاضی جهان در قدیم الایام نقل می شود حاکی از آنست که مراسم و سنت های قدیمی...