برچسب: جواش مرند

0

ماه رمضان در روستای جواش مرند

به بهانه شروع ماه مبارک رمضان حیفم امد که در مورد این ماه رسم و رسومات آن در جواش ننویسم برا همین امروز خواستم چند خطی در این خصوص برا دوستان بنویسم . و...