برچسب: بازی روستایی

0

بازی آتدرماى معمولى / روستاهای مرند

بازی آتدرماى معمولى / روستاهای مرند يکى از بازيکنان داوطلب مى‌شود که به حالت دولا به ايستد. به اين بازيکن قلدان قسير مى‌گويند. در نزديکى او کپه‌اى خاک مى‌ريزند. ابتدا سردسته روى کپه ٔ...

0

بازی قیش ویردی در قره چمن

قیش ویردی این بازی تفریحی که برای آقایان میباشد افراد به دو گروه تقسیم می شوند سپس دایره ای به قطر حدود۴متر روی زمین می کشند گروهی در داخل دایره قرار می گیرند وکنار...