برچسب: اسقستان سراب

0

ماه رمضان در روستای اسفستان / سراب

رمضان در اسفستان مردم مومن اسفستان از گذشته هاي دور همانند بقيه مردم مومن ايران به استقبال ماه مبارك مي رفتند. در اين ماه قريب به اتفاق آنها روزه مي گرفتند.سحرها كه از امكانات...

0

محرم در روستای اسفستان / سراب

محرم در اسفستان حسين(ع) براي بشريت درس فراموش شدني ياد داد.اگر ما شيعه ها از اين واقعه عظيم درس و عبرت بگيريم هيچ موقع دچار انحراف نخواهيم شد.خدا نكند عزادار امام حسين باشيم ولي...