برچسب: ازدواج در روستا

0

ازدواج در روستای ایده لوی خلیفه لو / هشترود

ازدواج در روستای ایده لوی خلیفه لو / هشترود ازدواج در آذربایجان شرقی: سنت ازدواج در میان ایرانیان محترم شمرده می‌شود و هر كدام از آداب و رسومی كه برای با شكوه‌تر برگزار كردن...

0

عروسی در روستای زاوشت / بناب

عروسی در روستای زاوشت / بناب زندگی در روستاها تحت نفوذ خان وخا ن خانان ،روحیه تلاش ،فعالیت ،ابتکار ونوآوری را از روستاییان گرفته بود وروستایی اکثرا هرچه داشت مال ارباب بود ارباب سالاری...

1

مراسم خواستگاری و عروسی در نبی صوفی / چاراويماق

مراسم خواستگاری و عروسی در نبی صوفی – چاراويماق خواستگاری(ائلچیلیق) ـ شیرینی خوران(شیرنی ایچماق) ـ عروس(توی) در نبی صوفی بیشتر یا در اول بهار که برف و سرما رفته بود و هنوز فصل کاشت...

0

ازدواج در روستاي قاضي جهان / آذرشهر

مراسم خواستگاری و ازدواج در قدیم آنچه از طریق بزرگان و ریش سفیدان از وضعیت ازدواج جوانان قاضی جهان در قدیم الایام نقل می شود حاکی از آنست که مراسم و سنت های قدیمی...

0

ازدواج در ديزج خليل / شبستر

مراسم عروسی: خواستگاری:درچنددهه اخیرآداب ورسوم عروسی در روستای دیزج خلیل چنین بودکه جهت انتخاب دختر،خواهرومادرپسرجستجوکرده ودخترمناسب شایسته ای برای پسرانتخاب کرده وپس ازانتخاب عروس اینده،بااطلاع قبلی بطورخصوصی وخودمانی یکنفرائلچی(خواستگار)به منزل دخترفرستاده وموضوع راباخانواده دختردرمیان...