دسته: مناسبتهای مذهبی

0

محرم در روستای اسبفروشان / سراب

ماه محرم در روستا حال هوای خودش را دارد اهالی روستا از همان روز اول به هیئت ها می روند و در آنجا به سینه زنی و زنجیرنی می پردازنند ، در روستا که...

1

ماه رمضان در روستای اسفستان / سراب

رمضان در اسفستان مردم مومن اسفستان از گذشته هاي دور همانند بقيه مردم مومن ايران به استقبال ماه مبارك مي رفتند. در اين ماه قريب به اتفاق آنها روزه مي گرفتند.سحرها كه از امكانات...

0

محرم در روستای اسفستان / سراب

محرم در اسفستان حسين(ع) براي بشريت درس فراموش شدني ياد داد.اگر ما شيعه ها از اين واقعه عظيم درس و عبرت بگيريم هيچ موقع دچار انحراف نخواهيم شد.خدا نكند عزادار امام حسين باشيم ولي...

0

ماه رمضان در روستای جواش مرند

به بهانه شروع ماه مبارک رمضان حیفم امد که در مورد این ماه رسم و رسومات آن در جواش ننویسم برا همین امروز خواستم چند خطی در این خصوص برا دوستان بنویسم . و...