دسته: باورها و اعتقادات آذربایجان شرقی

0

اولی دیری / رفع ترس در مجارشین اسکو

اولی دیری یکی از شیوه های سنتی رفع ترس در روستای مجارشین / اسکو یکی از شیوه های سنتی رفع ترس در روستای مجارشین در روستای مجارشین برای اینکه ترس و واهمه فردی را...

0

اعتقادات سنتی روستای مجارشین / اسکو

الف) خارش اعضای بدن ۱- خارش گوش : اگر گوش کسی بخارد می گویند « گولاغیم گلدی ، قوناخ گلیر» و تفسیر این اعتقاد این است که میهمان خواهد آمد و منتظر در خانه...

0

باران خواهي در روستای پاشابيگ / هشترود

باران خواهي در پاشابيگ – هشترود وقتي سالي باران نبارد و مردم از كم آبي دچار مشكلي شوند، مراسمي براي آمدن باران برپا مي كنند . بچه هاي روستا جمع مي شوند و به...

0

باورهاي مردم روستای قاضی جهان / آذرشهر

باورهاي مردم قاضی جهان – آذرشهر ۱- اگر هنگام انجام کاری عطسه بیاید با گفتن اینکه خدا مصلحت ندانسته از انجام کار پرهیز می کنند و از نیمه راه رفته بر می گردند. اگر...

0

باورهای مردم آذربایجان درباره فصل بهار

باورهای مردم آذربایجان در بهار و آغاز سال نو -خاماچی میگوید: “روز اول فروردين در بين آذربايجاني ها نشانه فصل بهار است. دومين روز نشانه تابستان، سومين روز نشانه پاييز و چهارمين روز نشانه...

0

چؤمچه خاتین در روستای بنیس / شبستر

چؤمچه خاتین چمچه خاتون این طور بود که تو سالهای خشکسالی بچه ها جمع می شدن و شروع می کردن به راه رفتن تو کوچه های بنیس و با همدیگه این شعر رو می...