برچسب: غذاهای روستایی

0

یارما آشی(آش بلغور)

یارما آشی(آش بلغور) آش بلغور از آشهای رایج در بنیس است. قدیما حداقل هفته ای یکبار پخت می شد الان را خبر ندارم!! بسیار خوشمزه و لذیذ است. ماده اصلی آن هم بلغور گندم...

0

غذای محلی آذربایجان / رشته قابلیسی

رشته قابلیسی رشته قابلیسی از غذاهایی است که قدیمی ها زیاد درست می کردند. غذای ساده و لذیذی است. نمی دانم هوز هم این غذا در بنیس سرو می شود یا نه؟ من که...

0

قوورما شووراسی / بنیس

قوورما شووراسی قورماشووراسی از غذای سنتی بنیس است. قدیمی ها اغلب این غذا را درست می کردند. مواد آن عبارت بود از گوشت قوورما شده (که معمولا در پاییز صورت می گرفت و در...

0

تازا سووزی آشی

تازا سووزی آشی اواخر زمستان که دوره سوز سرما و یخبندان به زوال می رود و هوای نه سرد و نه گرم و لطیف جایگزین سرما می شود ، دامان سبز زمین بار دیگر...