برچسب: بخش یانه سر بهشهر

0

روستای لند بهشهر

روستای لند بهشهر     روستای لند یکی از روستاهای بسیار زیبای بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران است. این روستا در دهستان شهدا قرار دارد. روستای لنداز سمت شمال با روستای غلامی ، از...

0

روستای کوادره بهشهر

روستای کوادره بهشهر کوادره یکی از روستاهای بسیار زیبای بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران است. این روستا در دهستان عشرستاق و در ۹۰ کیلومتری بهشهر قرار دارد و قدمت آن حدود ۱۰۰...

0

روستای سنکروج بخش یانه سر شهرستان بهشهر

روستای سنکروج بهشهر     سنکروج یکی از روستاهای بسیار زیبای بخش یانه‌سر شهرستان بهشهر در استان مازندران است. این روستا در دهستان شهدا قرار دارد. سنکروج در کنار دره ای زیبا قرار دارد ....