دسته: بازی های روستایی

0

ارمنى جيزلقى / لى‌لى ارمني

ارمنى جيزلقى (لى‌لى ارمني ) در اين بازى شکلى هشت خانه شبيه خاج (صليب) مى‌کشند و به‌همين دليل است که اين بازى را لى‌لى ارمنى مى‌خوانند. پس از خانه‌هاى هفت و هشت، نيم‌دايره‌اى رسم...

0

بازی آتدرماى معمولى / روستاهای مرند

بازی آتدرماى معمولى / روستاهای مرند يکى از بازيکنان داوطلب مى‌شود که به حالت دولا به ايستد. به اين بازيکن قلدان قسير مى‌گويند. در نزديکى او کپه‌اى خاک مى‌ريزند. ابتدا سردسته روى کپه ٔ...

0

دنه بازی

نمیدونم دقیقا چند سال پیش بود، ولی یادمه که همین موقع ها یعنی اولای بهار بود، توی کوچه با بچه ها داشتیم “دنه بازی” میکردیم، دنه بازی اینطور بود که هسته­ ی زرد آلویی...

0

بازی قیش ویردی در قره چمن

قیش ویردی این بازی تفریحی که برای آقایان میباشد افراد به دو گروه تقسیم می شوند سپس دایره ای به قطر حدود۴متر روی زمین می کشند گروهی در داخل دایره قرار می گیرند وکنار...