دسته: باورها و اعتقادات

0

باورهای مردم آذربایجان درباره فصل بهار

باورهای مردم آذربایجان در بهار و آغاز سال نو -خاماچی میگوید: “روز اول فروردين در بين آذربايجاني ها نشانه فصل بهار است. دومين روز نشانه تابستان، سومين روز نشانه پاييز و چهارمين روز نشانه...