0

کشاورزی در روستای عسكرآباد شهرستان بهشهر

کشاورزی در روستای عسكرآباد شهرستان بهشهر     اهالی روستای عسكرآباد شهرستان بهشهر عمدتاً کشاورز میباشند . البته حدود ۱۰ درصد از اهالی روستا در کنار کشاورزی ، به کار دامداری و پرورش گوسفند و...

0

پخت نان تنوری هیزمی روستای رودبارمحله هزارجریب شهرستان نکا

پخت نان تنوری هیزمی ( پنجه کش نون )روستای رودبارمحله هزارجریب شهرستان نکا طرز تهیه پنجه کش نون در هزارجریب نکا      پنجه کش نون ، یکی از معروفترین نان های محلی مازندران است...